| Stäng

SiteBase®

SiteBase® är en programsvit som effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller ett projekt – från förprojekt till driftsättning till underhållsarbetet. SiteBase® är fullt konfigurerbart och kan därför lätt integreras med existerande system.

SiteBase erbjuder ett brett spektrum av användbara och kraftfulla funktioner som hjälper användaren att arbeta mer strukturerat och effektivt med informationsflödet i projekt och anläggningar. Alla teknikdiscipliner, som konstruktion, bygg, mekanik, process, styrsystem, el och instrument, kan samarbeta i projekt eller i anläggningsregistret. SiteBase kan också med fördel användas av chefer, operatörer, underhållspersonal och administrativ personal.

» Läs mer


Nyheter: Produkter & System:

Alla nyheter

Nyheter: Produkter & System:

Alla nyheter

2012-08-31

Utbildning och installation Metso Paper Brasilien

Eurocon utbildar samt installerar SiteBase för Metso Paper, Curitiba Brasilien.