| Stäng

SiteBase®

SiteBase® är en programsvit som effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller ett projekt – från förprojekt till driftsättning till underhållsarbetet. SiteBase® är fullt konfigurerbart och kan därför lätt integreras med existerande system.

SiteBase erbjuder ett brett spektrum av användbara och kraftfulla funktioner som hjälper användaren att arbeta mer strukturerat och effektivt med informationsflödet i projekt och anläggningar. Alla teknikdiscipliner, som konstruktion, bygg, mekanik, process, styrsystem, el och instrument, kan samarbeta i projekt eller i anläggningsregistret. SiteBase kan också med fördel användas av chefer, operatörer, underhållspersonal och administrativ personal.

» Läs mer


Nyheter: Produkter & System:

Alla nyheter

Nyheter: Produkter & System:

Alla nyheter

2015-11-27

Akzo Nobel i Stockvik väljer våra produkter

Vi har tecknat kontrakt med Akzo Nobel Stockvik för installation av SiteBase och konvertering av andra befintliga databaser.

Etapp 1,som gäller Stockviks nedre fabrik, påbörjas omgående med avslut våren 2016. De SiteBase licenser som gäller för etapp 1 är SiteBase [...]

» Läs mer...