| Stäng

27 november, 2015

Akzo Nobel i Stockvik väljer våra produkter


Vi har tecknat kontrakt med Akzo Nobel Stockvik för installation av SiteBase och konvertering av andra befintliga databaser.

Etapp 1,som gäller Stockviks nedre fabrik, påbörjas omgående med avslut våren 2016. De SiteBase licenser som gäller för etapp 1 är SiteBase Klienter, SiteBaseProjekt, SiteBaseWiring, SiteBaseDocument samt SiteBaseWEB

Option finns för den övre fabriken och ytterligare konverteringar och integrationer i två etapper.

Vi är naturligtvis både stolta och glada över detta samt förtroendet Akzo Stockvik har på oss. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.