| Stäng

Produkter

SiteBase® är en programsvit som effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller ett projekt – från förprojekt till driftsättning till underhållsarbetet. SiteBase® är fullt konfigurerbart och kan därför lätt integreras med existerande system.

SiteBase

SiteBase erbjuder ett brett spektrum av användbara och kraftfulla funktioner som hjälper användaren att arbeta mer strukturerat och effektivt med informationsflödet i både projekt och anläggningar.

» Läs mer

SiteCalculation

SiteCalculation är en modul som är baserad på samma plattform som SiteBase. Genom att använda de kraftfulla utvärderingsverktygen i SiteCalculation är det möjligt att automatiskt beräkna kostnaden för delprojekt och/eller kompletta anläggningsprojekt i flera valda alternativ.

» Läs mer

SiteMaintenance

SiteMaintenance hjälper dig att få en framgångsrik verksamhet när produktionsenheten eller fabriken är i drift. SiteMaintenance är baserad på samma plattform som SiteBase, vilket innebär att alla användare får tillgång till både anläggningsdata och dokument på ett enkelt sätt.

» Läs mer

SiteSymbol

SiteSymbol är ett symbolbibliotek och intelligent ritningsverktyg för CAD-applikationer. SiteSymbol innehåller över 700 CAD-symboler inom följande områden:

  • Allmänna symboler
  • Process
  • El
  • Instrument
  • System/funktion
  • Värme, ventilation, luftkonditionering

» Läs mer

torbjorn_wallin

Torbjörn Wallin

Telefon kontor:
0660-29 56 37
Mobil:
070-515 33 88
E-post:
torbjorn.wallin@eurocon.se