| Stäng

Utbildning

Våra integratörer erbjuder olika typer av utbildningar som spänner från nybörjare till avancerad användning. Utbildningarna hålls regelbundet ute hos kund eller i dess närhet. Det är även möjligt att kundanpassa utbildningarna från gång till gång.

Utbildningslängden varierar allt från 1 till 4 dagar. Kunden tillhandahåller datorutrustning som behövs under utbildningen. Dokumentation och utbildningsmaterial ingår i alla utbildningspaket och tillhandahålls av oss.

Kurskod Beskrivning Kurs-
information
SBU1010 Grundutbildning
SBU1012 Konstruktörsutbildning, Automation
SBU1014 Konstruktörsutbildning, Bygg, Mek, Process
SBU1020 SiteBase Link för CAD
SBU1022 SiteBase Link för Office (Excel + Word)
SBU1025 Dokumenthantering
SBU1030 Administratörsutbildning
Kursutbud