SiteBase
Det mest effektiva och säkraste sättet att gå från idé till färdig anläggning
SiteBase Calculator
Hela projektet eller anläggningen lätt att nå från vilken skärm som helst
SiteBase Maintenance
Gör informationen och dokument i SiteBase tillgänglig med webbläsare
SiteSymbol
Det ska vara både snabbt och enkelt att rita och uppdatera CAD-ritningar

Från idé till färdig anläggning

Sitebase® – En del av den Industriella revolutionen

SiteBase® är en programsvit som effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller ett projekt – från förprojekt till driftsättning till underhållsarbetet. SiteBase är fullt konfigurerbart och kan därför lätt integreras med existerande system. Nu kan i princip all information om en fabrik eller anläggning hämtas till mobilen och surfplattan så att man oberoende av plats kan överblicka processen och arbeta med exempelvis utcheckning och idrifttagning. I SiteBase kan man också generera ritningar och integrera mot 3D-modeller, hantera dokument, regelverk och specifikationer, importera och exportera till Excel och andra externa program. Under byggfasen kan konstruktörer och montörer nyttja SiteBase för att till exempel ändra på en krets eller byta en motor. Sedan, när den tas i drift i fabriken övergår funktionen i underhållsläge och levererar rapporter och indikationer gällande tillståndet och behovet av underhåll i anläggningen.

SiteBase >

SiteBaseGo >

SiteBaseWeb >

SiteSymbol >

Sitebase® funkar som du vill

SiteBase® är helt anpassningsbart och kan anpassas till olika branscher, standarder och arbetssätt, till och med efter tycke och smak. SiteBase® är lätt att konfigurera och det går att arbeta precis som man vill.

Inget projekt är för stort eller för litet

Eurocon har under en lång följd av år utvecklat verktyget SiteBase® som är en programsvit som effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller projekt.

Genom att kombinera Sitebase® med konsultverksamheten kan Eurocon erbjuda en totallösning för maximal effektivitet.

År på marknaden

SITEBASE ANVÄNDARE

Några av våra kunder

Välj de sätt du vill att Eurocon Sitebase AB kontaktar dig på:

Du kan när som helst avsluta prenumerationen genom att klicka på länken i sidfoten i våra e-postmeddelanden. För information om vår integritetspraxis, besök vår webbplats.

Vi använder Mailchimp som vår marknadsföringsplattform. Genom att klicka nedan för att prenumerera bekräftar du att din information kommer att överföras till Mailchimp för behandling.

Läs mer om Mailchimps sekretesspraxis här.