Det mest effektiva och säkraste sättet att gå från idé till färdig anläggning
Hela projektet eller anläggningen lätt att nå från vilken skärm som helst
Gör informationen och dokument i SiteBase tillgänglig med webbläsare
Det ska vara både snabbt och enkelt att rita och uppdatera CAD-ritningar
Slider

Produkter

SiteBase® är en programsvit som effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller ett projekt – från förprojekt till driftsättning till underhållsarbetet. SiteBase® är fullt konfigurerbart och kan därför lätt integreras med existerande system.

SiteBase® är flexibelt och fungerar mot olika industrier, olika behov och standarder. SiteBase® samlar dokument och versioner och förenklar samarbete och kommunikation.

SiteBase >

SiteBaseGo >

SiteBaseWeb >

SiteSymbol >