SiteBase Modul:
Underhåll

Underhållsmodul

Korrekt och pålitlig information är grunden till ett underhållsarbete, god tillgänglighet och säkerhet i anläggningen. SiteMaintenance är en modul till SiteBase för hantering av produktionsenheter eller fabriker i drift. SiteMaintenance hanterar händelser, arbetsorder, periodisk tillsyn samt inspektioner.

Händelser noteras och lagras i en loggbok vilken sedan utgör basen för planering av arbetsorder och tillsyn av utrustning. En arbetsorder kan kategoriseras som enkel, normal, utökad eller övrig arbetsorder.

Tillsynen kan antingen vara schemalagd eller objektorienterad. Schemalagt preventivt underhåll genereras automatiskt från systemet medan objektorienterat underhåll definieras via konfiguration på objektsnivå.

Inspektioner rapporteras tillbaka till systemet och återställer den schemalagda eller objektorienterade underhållet.

 

Funktioner

  • Integrerat underhåll med konstruktion och projektering
  • Intuitivt, optimerat gränssnitt för snabbare arbetsflöde
  • Kostnadsberäkningar
  • Automatisk generering av anmodan och inköpsorder
  • Mallar för händelser, arbetsorder och tillsyn
  • Automatisk mall för inspektion och kontroll, FLT
  • Särskilt användargränssnitt för operatörer