Tjänster

Tjänster

Vi erbjuder ett omfattande urval av konsult-, utbildnings- och supporttjänster via våra integratörer.

Konsulttjänster

Dra fördel av vår expertis beträffande alla sorts frågor rörande mjukvara och programmering. Vi erbjuder konfigurering och kundanpassningar av våra produkter, samt konvertering av er befintliga miljö.

Utbildning

Lär er mer från våra experter och håll er personal kontinuerligt uppdaterad på de produkter som ingår i vår produktportfölj. Vi erbjuder olika typer av utbildningspaket som spänner från nybörjare till avancerad användning.

Utbildningarna hålls regelbundet ute hos kund, men det är även möjligt att kundanpassa dem för att möta era behov. Längden på utbildningarna varierar från 1-4 dagar. Vi kan även erbjuda instruktions- och träningsmoment på vår supportsida.

Support

Få en snabb och ingående hjälp från vår supportavdelning eller använd vår supportsida.