Konsulttjänster

Konsulttjänster

Målet med våra konsulttjänster är att säkra snabba resultat och en långsiktig framgång. Våra integratörer säkerställer att du och ditt företag kommer igång snabbt med installation och anpassningar efter era behov på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Utbud av tjänster

Implementering och integration

Vi säkerställer att din lösning från Eurocon tillmötesgår behoven och installeras snabbt och kostnadseffektivt. Vi kan installera alla nödvändiga mjukvaruprogram som behövs och också integrera hela lösningen med era befintliga system, så att de tillmötesgår dina och ditt företags behov.

Integration av våra produkter med externa program som t.ex. AutoCAD, CADian, Excel, Word, Visio, AutoPlant, PDMS, DCS, osv. ordnas av våra experter som säkerställer att systemen är integrerade på ett säkert och pålitligt sätt.

Konfigurering

Konfigurering av systemen är en service som vi utför tillsammans med er enligt era krav och önskemål. För större konfigureringsarbeten sätter vi upp en projektgrupp där våra experter och er personal ingår. Projektgruppen har till uppgift att arbeta fram en bra och hållbar lösning för er organisation.

Konvertering

Konvertering från främmande databaser, t.ex. IDOK, är en väldigt enkel och snabb procedur genom att använda våra automatiska konverteringsverktyg. Vi kan också erbjuda konverteringar från era befintliga databaser, t.ex. från Access, SQL och Oracle, eller importera och exportera data via t.ex. Excel.

Processkunskap

Eurocon kan också erbjuda processkunskap genom sin konsultverksamhet. Vi är specialister inom konstruktion, projektledning, reglering och optimering av pappers- och massaindustrier samt av biobränsleanläggningar. Vi erbjuder även tjänster inom automation, VVS och HVAC.