Utbildning

Utbildning

Våra integratörer erbjuder olika typer av utbildningar som spänner från nybörjare till avancerad användning. Utbildningarna hålls regelbundet ute hos kund eller i dess närhet. Det är även möjligt att kundanpassa utbildningarna från gång till gång.

Utbildningslängden varierar allt från 1 till 4 dagar. Kunden tillhandahåller datorutrustning som behövs under utbildningen. Dokumentation och utbildningsmaterial ingår i alla utbildningspaket och tillhandahålls av oss.

Utbildningar

Grundutbildning

 Kurskod SBU1010

Konstruktörsutbildning

Kurskod SBU1012

Konstruktörsutbildning; Bygg, Mek & Process

Kurskod SBU1014

SiteBase Link för CAD

Kurskod SBU1020

SiteBase Link för Office; Excel & Word

Kurskod SBU1022

Dokumenthantering

Kurskod SBU1025

Administratörsutbildning

Kurskod SBU1030